Pohľadávky, správa pohľadávok a ich vymáhanie

Väčšina pohľadávok má svoj pôvod v nesplnení dohody. Niekedy je na vine nevýhodné zmluvné dojednanie, občas nepriaznivé okolnosti, často dlžník sám.

Plnenie pohľadávok je o plnení dohodnutých povinností, bez platenia svojich dlhov nie je možné dosiahnuť úspech v businesse. Možná náprava sa skrýva vo včasnom odhade problému, prevencia a kontrola sú i v prípade pohľadávkového manažmentu efektívnejšie nástroje, ako ich neskoršie vymáhanie.

Taká pohľadávka, ktorá je dôsledne zabezpečená, má šancu, že bude riadne splnená, či neskôr vymožená.

Vieme pracovať s pohľadávkovým mechanizmom tak, že využívame nielen jestvujúce právne nástroje, ktoré náš právny poriadok obsahuje, ale najmä správne posúdenie každého konkrétneho prípadu. Postúpením pohľadávky alebo jej zápočtom môžeme dospieť ku cieľu rýchlejšie, často s menšími nákladmi.

Ak je nevyhnutným riešením exekúcia, vieme rýchlo reagovať, odporučiť vhodného súdneho exekútora a aktívne spolupracovať pri realizácii vymáhania v súčinnosti so súdmi, notármi, dražobnými spoločnosťami atď.