Podnikatelia a spory, súdne konania a vymožiteľnosť práva

Strata času a peňazí ? Tiahnuce sa súdne spory, účasť na pojednávaniach bez výsledku a následne spoločnosť dlžníka zrušená a vymazaná z obchodného registra. Aj to je realita právneho poriadku.

Ale dôslednú ochranu práva podmieňuje práve jeho vymožiteľnosť. Realizáciu povinnosti zabezpečuje nútený výkon rozhodnutia. Na súde si svoj nárok môžete uplatniť a rovnako sa voči cudziemu nároku môžete brániť.

Ale viete, ako?

Súdy, ako inštitúcia na riešenie sporov a rozhodovanie vecí nezaujatými znalcami práva existujú stovky rokov. Napriek rovnako starým sťažnostiam na ich pomalosť či nestrannosti ich masívne využívajú podnikatelia i občania.
Platí pravidlo, že spor je efektívne a úsporne vyriešiteľný vzájomnou mimosúdnou dohodou.

Ak to nie je z rôznych dôvodov možné, sme Vám k dispozícii a po starostlivom posúdení konkrétneho prípadu Vás budeme radi zastupovať.