Obchodné údaje

ALMOND LEGAL s.r.o. je obchodná spoločnosť vo forme spoločnosti s ručením obmedzeným zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1 v Oddieli Sro vo vložke 89638/B

Výpis z obchodného registra: viď scan kópia

Oznámenie Slovenskej advokátskej komory o registrovaní spoločnosti ALMOND LEGAL s.r.o. ako advokátskej spoločnosti podľa zákona: viď scan kópia

Bankové údaje:

  • banka: Československá obchodná banka a.s.
  • číslo účtu: 4018195334/7500
  • IBAN: SK 347500 0000 0040 18195334

ALMOND LEGAL s.r.o. má postenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom povolania prostredníctvom Slovenskej advokátskej komory na sumu EUR 1 500 000 na každého spoločníka.