Nehnuteľnosti, vlastnícke práva, územné a stavebné konanie

Reality sú odjakživa považované za solídnu investíciu. Pevnosť vlastníctva vzbudzuje rešpekt a dôveru. Možno je to spôsobené tradičnou orientáciou človeka na pozemok ako základňu, z ktorej žili generácie. Z pozemkov, domov a bytov sa však v súčasnosti stal tovar, ktorý je intenzívne obchodovaný, má svoje “výrobné” miesta a nakladanie s ním je oproti minulosti neporovnateľne dynamickejšie.

V súvislosti s trhom s nehnuteľnosťami sú ponúkané rôzne služby, trh generuje zakladanie rôznych práv a povinností. Na začiatku i konci každého vzťahu k nehnuteľnosti stojí zabezpečenie istoty vlastníctva. Z neho sa odvodzujú oprávnenia užívateľa. Vzájomné vzťahy vlastníkov a vzájomné vzťahy užívateľov generujú komunikáciu, ktorá má pravidlá upravené zákonom. Je lepšie, ak ste v tomto vzťahu pripravení..

“Výrobný” proces realitného trhu sa uskutočňuje v komplikovanom a neprehľadnom toku rekvalifikácie charakteru pozemkov, rôznych stupňov územného plánovania, presadzovania priestorových a funkčných riešení a stavebných povolení. Kombinácia príslušnosti viacerých verejných orgánov, konfliktov rozhodovacej právomoci a zmätočnej interpretácie práv účastníkov v stavebnom konaní, to sú starosti, ktoré vám pomôžeme odstrániť.

Znalec v tejto oblasti je ako maják, ktorý loď vedie spoľahlivo do prístavu.