Mgr. Michal Sallem

Úspešne absolvoval magisterské štúdium práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1997. V roku 2003 úspešne zložil advokátske skúšky.

Vo svojej právnej praxi zastupoval verejné úrady a agentúry, viaceré slovenské územné samosprávy, pripravoval a dojednával zložité zmluvné riešenia medzi podnikateľskými subjektami i jednotlivcami, spájanie a dohody obchodných spoločností z hľadiska súťažného práva, zaoberal sa správnym právom, pozemkovým právom, stavebným právom a právnymi vzťahmi súvisiacimi s nehnuteľnosťami.

Od roku 2003 je advokátom zapísaným v Slovenskej advokátskej komore pod ev. č. 2003.

Zameriava sa na obchodné a občianske zmluvy, správu obchodných spoločností, právne vzťahy vo verejnej správe. Komunikuje slovensky a anglicky.

Mgr. Michal Sallem je spoločníkom a konateľom advokátskej kancelárie ALMOND LEGAL s.r.o.

Email : msallem@almondlegal.sk