Legislatívne prehľady, analýzy, stanoviská

Orientácia v čase a priestore je pre podnikateľa nevyhnutná. Potreba pružného rozhodovania sa s odbornou starostlivosťou, právna zodpovednosť štatutárneho zástupcu podnikateľa sa odvíja od jeho povinnosti vykonať v mene svojho podniku všetko, čo je podnik povinný a čom vie alebo má vedieť. Pri enormnej regulácii je to často úloha nad rámec bežnej schopnosti človeka.

Sledovanie legislatívnych noviniek, rôznych “prekvapení” pre podnikateľov zo strany zákonodarcu, či do ľudskej reči preložený návod na aplikáciu konkrétneho právneho predpisu, to všetko poskytuje naša kancelária svojmu klientovi.

Právne kvalifikované i vecne zdôvodnené stanoviská v spolupráci s klientom pripravujú advokáti našej kancelárie ako súčasť každodennej právnej praxe.