Hĺbkové právne audity | Due-Diligence – M & A

Spájanie spoločností do väčších celkom je symbolom rastu a prosperity. Odčleňovanie podniku alebo jeho časti a následné zapojenie do živého organizmu inej podnikateľskej prevádzky je zložitá operácia. Na jej úspešné zavŕšenie musia byť zladené viaceré faktory.

Východiskový stav nesmie obsahovať kostlivcov schovaných v skrini, v podobe skrytých záväzkov, právnych bremien, neevidovaných zmeniek či iných prekvapení. Hodnota podniku a na ňu nadväzujúca kúpna cena má byť stanovená pri čistom stole.

Zapojenie cudzej prevádzky do vlastného podniku má organizačné, účtovné, obchodné, personálne, daňové a i mnohé iné právne hľadiská. Právny audit ako súčasť prípravy transakcie je nevyhnutnosťou.

Spojenie firiem je nielen vec harmonizácie odlišných subjektov ale často aj usporiadania nových vlastníckych vzťahov na úrovni spoločníkov alebo akcionárov. Koncipovanie transakčných dokumentov vo všetkých súvislostiach a detailoch patrí medzi najnáročnejšie právne disciplíny a vyžaduje veľkú sústredenosť a dôslednosť právnickej práce.

Naša kancelária vie byť Vašim poradcom v týchto procesoch i organizátorom celej transakcie v spolupráci s daňovými poradcami, audítormi a bankami.