Business, financie, korporácie

Začiatok podnikania chce myšlienku a odvahu. Už tam stojíme pri Vás. Pri identifikácii trhu, produktu, služby a jej odberateľa, finálneho zákazníka sa oplatí byť pripravený.

Prenájom kancelárie, či pozemku na výstavbu fabriky, návrh obchodnej dokumentácie a rokovania s partnermi. Všade tam zodpovedný manažér zvažuje riziká pred tým, ako nastanú.

Nové pracovné zmluvy. Pracovná disciplína. Pracovné poriadky, vzťah podnikateľa a odborov. Prepúšťanie zamestnancov. Rýchle riešenia musia byť vopred premyslené.
Úverové vzťahy, problémy s bankami, reštrukturalizácia úverového portfólia, cenné papiere a ich správa, poistenie vo väzbe na bezpečnosť podnikateľského záberu.

Rozširovanie podniku. Štatutárne zmeny. Noví spoločníci. Príjmanie zamestnancov. Štandardné zmluvy. Zvyšovanie kapitálu. Reštrukturalizácia podnikateľského zámeru. Kúpa podniku alebo novej obchodnej značky. Konštrukcia vzťahov podniku a jeho manažmentu. Účtovné a daňové problémy. Nekalá súťaž konkurencie. Neoprávnený výrub dane. Problémy z úradnými povoleniami. To všetko patrí k podnikaniu.

Šťastie praje pripraveným.